Wczytuję dane...
Zwroty /Zamiany (Prawo do odstąpienia od umowy)

Zakup produktu w naszym sklepie w świetle prawa oznacza zawarcie umowy kupna-sprzedaży, od której możecie Państwo odstąpić w terminie nieprzekraczającym 30 dni. Jeśli zamówiony produkt nie spełnia Państwa oczekiwań i chcecie dokonać jego zwrotu lub wymiany możecie skorzystać z takiej okazji zgodnie z obowiązującymi w naszej placówce procedurami.

Pomocą w dokonaniu zwrotu będzie  wypełnienie formularza, który otrzymaliście Państwo w przesyłce. Należy go odesłać pocztą elektroniczną bądź tradycyjną na poniższy adres:
EstiloSabroso.pl,
ul. Długosza 2
87-100 Toruń
Jednorazowe oświadczenie o decyzji odstąpienia od umowy możecie też Państwo napisać samodzielnie, nie korzystając z formularza. Powinno ono zawierać informację o rodzaju zakupionego towaru, a w przypadku jego wymiany – rozmiar nowego produktu. W oświadczeniu należy również podać swoje dane adresowe i numer konta, na który ma zostać odesłana kwota zakupu. Na adres sklepu odsyłacie Państwo także wymieniany lub zwracany produkt.

  1) INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Na dokonanie zwrotu lub wymiany mają Państwo 30 dni. Zachowanie tego terminu nie wymaga podania przyczyny Państwa decyzji. Termin odnosi się do wysłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz do odesłania produktu. Decyduje data stempla pocztowego lub nadania wiadomości. 

 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży jest równoznaczne ze zwrotem wszystkich poniesionych przez Państwa kosztów, w tym również kosztów przesyłki. Wyjątkiem są opłaty dodatkowe związane z wyborem szczególnej, nietypowej formy dostawy (np. dostawa w niedzielę lub w nietypowych godzinach). Pieniądze odsyłamy na wskazane w oświadczeniu konto w terminie natychmiastowym, jednak nie później niż 30 dni roboczych od chwili zwrotu. W przypadku braku informacji o formie zwrotu środków dokonujemy jej w takiej postaci, w jakiej została uiszczona opłata za zakup. Produkt odsyłacie Państwo na własny koszt.

 W przypadku użytkowania zakupionego przedmiotu przed jego zwrotem odpowiadacie Państwo materialnie za obniżenie jego wartości wynikającej z widocznych śladów powstałych na produkcie. W takiej sytuacji zwrot towaru jest możliwy, jeśli wyrazicie Państwo zgodę na kwotę zwrotu poniesionych kosztów zmniejszoną o oszacowaną wartość szkody.

 W razie zauważonej wady produktu możecie Państwo zażądać obniżenia ceny produktu, wymiany na nowy, wolny od wad lub usunięcia wady. W każdym przypadku konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia. Zwrot na tradycyjnych zasadach jest możliwy tylko wówczas, gdy wada jest nieistotna. Decyzję podejmujemy w terminie 14 dni. W przypadku decyzji o usunięciu wady jesteście Państwo zobowiązani do dostarczenia nam towaru lub udostępnienia, jeśli wielkość lub charakter produktu uniemożliwia wysyłkę.

 2) INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE)

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

 

Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

 

a.    złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b.    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;

c.    żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

d.    żądać usunięcia wady.

 

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.

 

Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres (Sklep EstiloSabroso.pl , ul. Ścieżka Szkolna 3a/9 , 87-100 Toruń) a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwo byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.

 

Koszty wymiany lub naprawy ponosi my, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

 

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Wam rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

 

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów
z nami.

 

Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: mailto:info@estilosabroso.pl