Wczytuję dane...
Polityka prywatności


Estilo Sabroso szanuje Twoją prywatność, dlatego nie musisz się martwić, że Twoje dane osobowe zostaną gdziekolwiek przez nas udostępnione.


Wszystkie zbierane dane przechowujemy w specjalnie strzeżonych miejscach do których włamanie się - jest po prostu niemożliwe.


 Posiadane dane są nam potrzebne wyłącznie do wysyłki oraz kontaktu z Tobą - o nic więcej nigdy nie poprosimy!


 Osobom trzecim bez zgody klienta nie udostępniamy niczego. Zawsze możesz usunąć swoje konto oraz dane z naszego sklepu.  Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania po zalogowaniu się do sklepu.


Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 

* Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

* Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

VeContact

[Email marketing: Państwa dane osobowe udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług marketingowych, którzy wspierają nas w dostarczaniu wiadomości marketingowych oraz realizacji kampanii promocyjnych, w tym w wysyłaniu wiadomości z przypomnieniem o produktach znajdujących się w koszyku. Jednym z takich dostawców jest spółka Ve Global UK Limited. Polityka prywatności spółki Ve wraz z informacją na temat sposobu wykorzystywania Państwa danych znajduje się https://www.ve.com/privacy-policy

DA (VePanel)

[Digital Assistant: Państwa dane osobowe udostępniamy zewnętrznym usługodawcom, którzy wspierają nas w dostosowywaniu prezentowanych na stronie treści do Państwa potrzeb, w tym w doborze prezentowanych Państwu produktów, promocji oraz ofert. Jednym z takich usługodawców jest spółka Ve Global UK Limited. Polityka prywatności spółki Ve wraz z informacją na temat sposobu wykorzystywania Państwa danych znajduje się https://www.ve.com/privacy-policy